Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie kluzného laku Molykote® D-7409 v půlkilové plechovce a různých částí střelných zbraní

Kluzný lak versus střelné zbraně

Usazené zplodiny vzniklé hořením střelného prachu mohou výrazně změnit koeficient tření na třecích plochách v mechanismech střelných zbraní a tím tak ovlivnit jejich spolehlivost a funkčnost. Aplikací kluzného laku Molykote® D-7409 na nejvíce namáhané třecí plochy výrazně zlepšíme kluzné vlastnosti mechanismu, umožníme střelbu „na sucho“ a zároveň chráníme daný díl před korozí. Použitím kluzného laku rovněž prodloužíme interval čištění zbraně a můžeme jím v ojedinělých případech nahradit i brynýrování, viz níže.

Tuto ukázku jsme pořídili v ryze domácích podmínkách, jednak proto, abychom ukázali, že správně aplikovat kluzný lak není nic složitého a náročného, a také proto, že fotografovat výrobu zbraní je přísně zakázáno.

Po otevření půlkilové plechovky byl kluzný lak promíchán pomocí elektrické ruční vrtačky a poté čátečně přelit do zásobníku lakýrnické stříkací pistole poháněné elektrickým kompresorem. Před vlastním nástřikem byly jednotlivé díly odmaštěny a předehřáty horkovzdušnou pistolí tak, že povrchová teplota dílů dosahovala kolem 70°C. Nástřik byl proveden v jedné vrstvě, aby po vytvrzení za tepla (vypálení), které probíhá při teplotě 220°C po dobu minimálně 30 minut, nanesená vrstva tvořila celistvý povlak o tloušťce přibližně 10 až 30 mikronů (tisícin milimetru) v závislosti na drsnosti povrchu daného dílu.

Fotografie částečně rozebrané útočné karabiny

U tohoto samopalu vzor 58, který se s ohledem na svojí délku terminologicky správně nazývá útočnou karabinou, byl pro výše uvedené výhody aplikován kluzný lak Molykote® D-7409 na součásti závěru (závorník a nosič závorníku) a na píst odvodu spalných plynů.

Fotografie částečně rozebrané lovecké spotovní kulovnice Sako 75

Lovecká sportovní kulovnice Sako 75 - aplikace kluzného laku Molykote® D-7409 na úderník.

Fotografie částečně rozebrané lovecké sportovní kulovnice Mauser 98

Lovecká kulovnice Mauser 98 - aplikace kluzného laku Molykote® D-7409 na závěr, matici úderníku, úderník a pružinu úderníku.

Fotografie částečně rozebrané malorážky ZKM 456

Malorážka ZKM 456 - aplikace kluzného laku Molykote® D-7409 na úderník, pojistku a čep pojistky.

Fotografie kulovnice Blaser R93 se dvěma vyjmutými hlavněmi

Kulovnice Blaser R93 - aplikace kluzného laku Molykote® D-7409 na hlaveň z estetických důvodů, jako možná náhrada brynýrování v kombinaci s protikorozní ochranou, která v případě, že povrch před aplikací kluzného laku např. fosfátujeme, může při zkoušce v solné komoře dosáhnout až 300 hodin.

Fotografie malorážkové pistole Colt 22 s vyjmutou hlavní

Malorážková pistole Colt 22 - aplikace kluzného laku Molykote® D-7409 na vnější drážky hlavně byla provedena pouze z estetických důvodů, na přání majitele zbraně.

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB