Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie zachycující reverzní vibrační desku

Mazání hřídelí reverzních vibračních desek

Tento výkonný reverzní hutnící stroj, který je poháněn vznětovým motorem, je vhodný především pro hutnění zemin. Hutnící deska, která má rozměry 750x900 milimetrů, se pohybuje díky dvěma nevyváženým hřídelím, které se točí proti sobě ve vibrační převodové skříni, čímž vzniká usměrněná vibrace. Hřídel vibrátoru revezní desky je velmi namáhaný díl, který je obtížně mazatelný rozstřikem olejové mlhy. Je to způsobeno především vibracemi a také tím, že na hřídeli dochází k přesměrování nevývažků o 180°, čímž je dosaženo naklonění výslednice odstředivé síly. Tento posun směru odstředivé síly zapříčiňuje pohyb celého stroje dopředu a dozadu.

Kvůli výrobcem garantované životnosti stroje je třeba zajistit stále stejný koeficient tření mezi hřídelí a nevývažky. Vibrace a extrémní nerovnoměrné zatížení hřídele vylučují použití běžných typů maziv. Pro dosažení trvalého mazání je zde použito tzv. kombinované mazání. Na hřídel se po důkladném odmaštění nanáší stříkací pistolí kluzný lak Molykote® 3402-C LF, který je na vzduchu vytvrzující. Domazávání se provádí již zmiňovanou olejovou mlhou, která by sama o sobě nebyla dostačující.

Výše umístěná fotografie zobrazuje reverzní vibrační desku. Na níže uvedené fotografii vlevo vidíme vibrační převodovou skříň se dvěma hřídeli. Horní hřídel je pevná a spodní hřídel je ta, na které se nevývažky přesouvají a kterou vidíme rovněž vpravo dole bezprostředně po nástřiku kluzného laku Molykote® 3402-C LF. Níže umístěná fotografie vpravo nahoře zachycuje vibrační desku s již namontovanou vibrační převodovou skříní.

Fotografie vibrační desky Fotografie hřídele vibrátoru Fotografie vibrační převodové skříně

Kluzný lak Molykote® 3402-C LF má pojiva i rozpouštědla na organické bázi a hlavní mazací složkou je zde sulfid molybdeničitý, který má výbornou přilnavost na kovech s patřičnou drsností povrchu (Ra = 3,2 až 1,6). Další předností tohoto kluzného laku je i dobrá ochrana proti korozi. Při minimální tloušťce 10 mikronů, kterou provedeme nástřikem na kovový povrch, který byl fosfátován zinkem, dosáhneme protikorozní ochrany o délce 120 hodin v korozním testu (ASTM-B 117 a DIN 50021). Použití tohoto kluzného laku na této aplikaci není nijak výjimečné, běžně se používá např. na vrtacích kladivech, pásových a kolových rypadlech, silničních válcích a pod.

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB