Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

3D obrázek parního utilizačního kotle

Kombinované povlakování na dílech konstrukce
parního utilizačního kotle

Nestává se příliš často, že by se Molykote® povlaky mezi sebou kombinovaly. Jsou však případy, které to vyžadují a tento je jeden z nich. Na obrázku vpravo vidíme parní utilizační kotel, který se také označuje anglickou značkou HRSG (Heat recovery steam generator), v češtině pro něj máme celkem výstižný název: Kotel na odpadní teplo. Jak již sám název napovídá, jedná se o zařízení, které využívá k přeměně vody na páru různé typy spalin z plynové spalovací turbíny, která může alternativně spalovat i olej. Vzniklá pára se dále používá např. pro pohon parních turbín apod. Tomuto celku, skládajícího se ze spalovací turbíny, kotle na odpadní teplo a parní turbíny, říkáme paroplynový cyklus.

Tento konkrétní parní utilizační kotel při běžném provozu vyprodukuje 131 tun páry za hodinu a je koncipován tak, aby bezproblémově fungoval i při teplotě -48°C, neboť je umístěn v Rusku na Sibiři ve městě Salechard.

Extrémním teplotním rozsahům musí odolávat kromě samotného kotle i jeho, několik desítek metrů vysoká, ocelová konstrukce, která je na obrázku označena zelenou barvou. Součástí této konstrukce je i 32 dílů ve dvou různých provedeních, které mají na sobě vždy dvě třecí plochy, na které výrobce předepsal nanést povlak Molykote® L-0500 a následně kluzný lak Molykote ® 3402-C LF. Smyslem těchto kluzných ploch je eliminovat nežádoucí tření mezi kotlem a jeho konstrukcí při rozdílných provozních a venkovních teplotách.

Před vlastní aplikací byly kluzné plochy otryskány až na vizuelně čistý povrch (Sa 3), ostatní plochy byly otryskány velmi důkladně (Sa 2,5). Na celý díl, kromě třecích ploch, byla ve dvou vrstvách nástřikem nanesena epoxidová barva, která společně s třetí vrsvou polyuretanové barvy představuje poměrně vysokou ochranu před korozí.

Níže umístěná fotografie vlevo zachycuje nástřik kluzných ploch zinkovým sprejem Molykote® L-0500, který kromě mikroskopických částí zinku obsahuje i mikroskopické částice hliníku. Tento povlak při minimální tloušťce 40 mikronů odolává v testu solnou mlhou po dobu 240 hodin, představuje proto ideální prostředek proti korozi pro různé typy kovů. Jeho využití je velmi rozmanité, používá se např. k ochraně lesklých kovových povrchů v leteckém průmyslu, dále se používá pro dodatečné a opravné pozinkování dílů, které již prošly žárovým nebo galvanickým zinkováním a musely být následně upravovány např. broušením, vrtáním, svářením atd. Tento protikorozní povlak se využívá i jako základ pro různé typy lakování, což je ostatně vidět i v této ukázce. Na níže uvedené fotografii vlevo vidíme již zaschlý nástřik Molykote® L-0500 na kluzných plochách, které jsou ohraničeny papírovou lepicí páskou.

Fotografie zachycující nástřik kluzných ploch sprejem Molykote® L-0500 Fotografie kluzných ploch s již naneseným protikorozním povlakem Molykote® L-0500 a sprej Molykote® L-0500

Níže umístěná fotografie vlevo zachycuje nástřik kluzných ploch kluzným lakem Molykote ® 3402-C LF, který má pojiva i rozpouštědla na organické bázi a hlavní mazací složkou je zde sulfid molybdeničitý. Tento kluzný lak se vyznačuje výbornými mazacími vlastnostmi a zároveň je na vzduchu vytvrzující, tzn. odpadá vypalování dílů ve vypalovací peci, což by nebylo snadné s ohledem na hmotnost, rozměry a množství dílů. Za zmínku stojí bezpochybně i jeho protikorozní vlastnosti, o kterých jasně vypovídají normované zkoušky (ASTM-B 117 a DIN 50021), které říkají, že naneseme-li nástřikem kluzný lak Molykote ® 3402-C LF v tloušťce 10 mikronů na kovový povrch, který byl fosfátován zinkem, vytvoříme tak protikorozní ochranu, která dokáže odolávat v korozním testu po dobu 120 hodin. Níže umístěná fotografie vpravo zachycuje díly konstrukce s již zaschlým a na vzduchu vytvrzeným kluzným lakem Molykote ® 3402-C LF.

Fotografie zachycující nástřik kluzných ploch kluzným lakem Molykote® 3402-C LF Fotografie kluzných ploch po aplikaci kluzného laku Molykote® 3402-C LF

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB