Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie poloautomatické frézky

Celoživotnostní mazání poloautomatických frézek a kyvných brusek

Výrobcem poloautomatických frézek a kyvných brusek pro přípravu vzorků pro
spektrální analýzy je předepsáno povlakovat nejdůležitější třecí plochy kluzným
lakem
Molykote® D-7409, který po aplikaci stříkací pistolí vytvoří tenký mazací
film o tloušťce přibližně 10 až 30 mikronů. Následným vypálením při teplotě
220°C po dobu 30 minut dojde k vytvrzení a utvoří celistvý mazací povlak,
který výrazně ovlivní koeficient tření i při velkém plošném zatížení, zamezí
nežádoucím trhavým pohybům a zároveň zabezpečí bezúdržbový provoz
ve velkém teplotním rozsahu, ve kterém odolá případnému kontaktu
s chladícími emulzemi.

V případě poloautomatické frézky, viz fotografie, která je určena výhradně pro
přípravu vzorků pro spektrální analýzy z neželezných kovů, se jedná o povlakování
hlavního sloupu pro vertikální posuv, hlavního šroubu a matice, které se nachází uvnitř
hlavního sloupu a dále suportu frézky. U kyvné brusky, která je určena pro přípravu vzorků pro spektrální analýzy ocelových a litinových vzorků, jsou použity zcela identické díly se stejným typem kluzného laku Molykote® D-7409, jako je tomu u výše popsané poloautomatické frézky. U těchto typů frézek a brusek je kladen maximální důraz na jejich přesnost a spolehlivost, proto je i otázka optimálního mazání zcela zásadní. Navržený kluzný lak Molykote® D-7409 je zde ideální volbou.

Fotografie zachycující hlavní sloup a hlavní šroub s maticí po aplikaci kluzného laku Molykote® D-7409 Fotografie zachycující nástřik kluzného laku Molykote® D-7409

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB