Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie stolní kotoučové pily na dřevo

Aplikace průhledného kluzného laku na pracovní desku stolní kotoučové pily na dřevo

Provozní nároky na kotoučovou elektrickou pilu na dřevo, viz fotografie vpravo, se se vzrůstající výrobou neustále zvyšovaly a obsluha pily si stěžovala na příliš těžké a pracné posouvání dřevěných neopracovaných hranolů ze smrkového a borovicového dřeva na pracovní desce pily. Otázkou tedy bylo, zda-li lze zlepšit koeficient tření mezi neopracovaným dřevem a částečně lakovanou kovovou pracovní deskou. Prioritní bylo najít laciné a rychlé řešení, které by neomezilo provoz a výrobu.

Nejprve byla celá deska důkladně očištěna a posléze odmaštěna technickým acetonem, který nereagoval na barvu na pracovní desce pily. Po odpaření posledních zbytků acetonu byl ze vzdálenosti přibližně 35 cm aplikován průhledný kluzný lak Molykote® PTFE-N-UV ze spreje. Tento kluzný lak na bázi teflonu je vhodný pro téměř všechny běžné kombinace materiálů, jako např. kov/kov, kov/pryž, pryž/plast, kov/plast, plast/plast apod., pracujících při nízkých až středních rychlostech a nízkém zatížení. Jeho výhodou je jeho transparentnost - neviditelnost, která ovšem znesnadňuje optickou kontrolu po jeho nanesení, zvláště pak u složitých tvarů nebo malých dílů. Výrobce proto začal do tohoto kluzného laku přidávat uv-indikátor, který po nasvícení uv světlem jasně ukáže, kde se lak nachází a kde již ne. Po přibližně osmnácti hodinách provozu pily jsme provedli první kontolu, ke které jsme použili kapesní tester bankovek. Test prokázal, že kluzný lak Molykote® PTFE-N-UV zůstal zachován v celé ploše desky s výjimkou pravé boční hrany, která je extrémně zatížena při pokládání dřeva na desku, což prokazuje i sedřená barva v tomto místě. V pořadí druhou kontrolu jsme provedli po více jak čtvrt roce, kdy byla pila v provozu šestnáct hodin denně každý týden od pondělí do pátku.

Fotografie zachycující kontrolu kluzného laku Molykote® PTFE-N-UV uv světlem na kraji pracovní desky Fotografie zachycující kontrolu kluzného laku Molykote® PTFE-N-UV uv světlem uprostřed pracovní desky

Použili jsme silnější zdroj UV záření a zjistili, že na některých místech se kluzný lak již nenachází. Příčin je několik. Deska stolu není zcela přesně rovná. Některé kusy dřeva, zvláště borovicového, mají na svém povrchu smůlu, která je velmi adhezní, zvláště když se při řezání ohřeje, může poškodit vrstvu kluzného laku Molykote® PTFE-N-UV. Další možnou příčinou je také velký provoz s nerovnoměrným zatížením především před kotoučem pily, kdy obsluha pily přitlačuje dřevo k pracovní desce tak, aby řezání probíhalo bezpečně. Celkově hodnotíme úspěšnost této aplikace na 75%. Pohyb dřevěných hranolů po pracovní desce směrem před kotouč pily se výrazně zlepšil. Pohyb dřevěných hranolů směrem do řezu byl odlehčen mechanicky silonovými válečky, viz fotografie vpravo dole.

Fotografie zachycující silonové válečky vedle pracovní desky stolní kotoučové pily na dřevo Fotografie zachycující kontrolu kluzného laku Molykote® PTFE-N-UV uv světlem uprostřed pracovní desky

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB