Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie železničního vozu pro osobní přepravu typu Bmz

Aplikace disperze do minerálního oleje

Železniční vůz pro osobní přepravu, v tomto případě typ Bmz, můžeme rozdělit na dvě základní části: podvozek a skříň vozu. Podvozek se skládá ze dvou samostatných částí, přední části a zadní části. Každá z těchto dvou částí je ke skříni železničního vozu připevněna hlavním šroubem, jehož závit se maže měděnou pastou Molykote® Cu-7439 Plus. Celá skříň tohoto vozu leží prakticky na čtyřech plochách, tzv. kluznicích hlavního rámu vozu a podvozku, mezi kterými jsou výše zmíněné hlavní šrouby. Každá část podvozku má dvě tyto nosné plochy, které jsou zaplaveny minerálním olejem Paramo OL-J68 tak, aby byly neustále mazány. Celý tento systém je součástí druhotného vypružení, které společně s prvotním vypružením zajišťuje co možná největší pohodlí cestujících.

Do minerálního oleje v olejových vanách, které jsou kolem výše popsaných čtyř dosedacích ploch, se přidává disperze Molykote® A Dispersion, která zvyšuje zatížitelnost tlakem a zároveň snižuje opotřebení. Tato disperze je tvořena z několika typů ropných destilátů, do kterých byly přimíchány tuhé mazací částice sulfidu molybdeničitého v tak malé podobě, že je gravitační síla nepřitáhne ke dnu olejové vany. V okamžiku, kdy dojde k promíchání s olejem, do kterého se tato disperze přidává, rozptýlí se tuhé mazací částice sulfidu molybdeničitého v celém objemu olejové vany a fakt, že nesedimentují a zůstávají rozptýleny v celém objemu oleje, patří k hlavním přednostem tohoto produktu. V tomto konkrétním případě tvoří disperze Molykote® A Dispersion 5 až 6% objemu náplně každé olejové vany.

Fotografie zachycující přidávání disperze Molykote® A do olejové vany železničního vozu pro osobní přepravu typu Bmz Fotografie zachycující montáž železničního vozu pro osobní přepravu typu Bmz

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB