Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Molybdenit v křemenné žíle z ložiska barevných rud

Fotografie molybdenitu v křemenné žíle z ložiska barevných rud

Molybdenit je šesterečný minerál sulfidu molybdeničitého (MoS2). Patří mezi vzácnější nerosty, i když je to hlavní molybdenová ruda. Krystaly molybdenitu jsou málo dokonalé, většinou molybdenit vytváří lupeny nebo šupinky. Jeho název pochází z řeckého slova μόλυβδος (mólybdos), které doslovně znamená „obsahující olovo“. Staří Řekové tímto slovem označovali všechny minerály obsahující olovo, ale i například grafit. Ze všech těchto minerálů vyráběli „olůvka“ na psaní. Teprve v roce 1778 vyčlenil švédský chemik německého původu Carl Wilhelm Scheele molybdenit jako samostatný nerost, který kromě molybdenu a síry obsahuje v malém množství i příměsi rhenia, stříbra a zlata. Po mechanické stránce je ohebný, ne však elastický, dá se velmi dobře krájet a je to dobrý vodič elektřiny, který je současně nemagnetický a není radioaktivní.

Ekonomicky významné akumulace molybdenitu jsou na amerických ložiscích měděných rud rozptýlených ve vyvřelinách (Bingham, Utah; Climax, Colorado; Cananae, Mexiko). Poměrně často se molybdenit vyskytuje na ložiscích cínu a wolframu a také v některých pegmatitech. V malém množství bývá nalézán i na puklinách žul. U nás se dá nalézt např. v oblasti Krupky severně od Teplic, odkud pochází i výše zobrazený molybdenit v křemenné žíle z ložiska barevných rud. Za zmínku stojí i fakt, že se molybdenit vzácně vyskytuje také v meteoritech.

Využití molybdenitu je veliké. Významně zlepšuje vlastnosti různých typů maziv (past, tuků, olejů, kluzných laků, směsí a disperzí) a v podobě prášku je i sám o sobě velmi kvalitním mazivem. Molykote® má v sortimentu dva typy tohoto prášku, Microsize, který má velikost částic 0,65 až 0,75 µm a Z Powder, který má velikost částic 3 až 4 µm.

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB