Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie zachycující mazání kloubu honovací hlavy

Mazání kloubů honovacích hlav

Honování je dokončovací technologie, která má za cíl přesně obrobit vnitřní a vnější válcové plochy, nejčasteji se jedná o válce spalovacích motorů, kompresorů a hydraulických zařízení. Honování provádíme honovacími kameny, upnutými v honovací hlavě, která je přitlačuje na obráběnou plochu. Honovací nástroj koná při honování dva pohyby zároveň. Otáčí se kolem své osy a přitom se pohybuje přímočaře ve směru své osy.

V případě honování vložek válců v blocích motorů osobních automobilů rozdělujeme tento proces na čtyři fáze. Hrubování, vystružování, fluidní tryskání (omytí a očištění povrchu) a mikrohonování. Dosahovaná přesnost při honování se obecně pohybuje kolem hodnoty Ra 0,1. Pro dosažení takto vysoké přesnosti je nezbytné dodržet celou řadu úkonů mezi které patří i přesné zavedení honovacího nástroje do vložky válce v bloku motoru.

Honovací nástroj, viz fotografie, které zachycují honovací nástroj pro hrubování vložek válců v blocích motorů osobních automobilů, je vybaven vodícími lištami, které ho zavedou do vložky válce, aniž by ji jakkoliv poškodily. Měřící lišty, které jsou rovněž součástí honovacího nástroje, umožní přesné nastavení honovacích kamenů, které se vysunou ze středu nástroje a obrobí povrch vložky válce na požadovaný rozměr.

Výrobce honovacích strojů a nástrojů, firma Gehring, předepsala pro mazání kloubů honovacích hlav směs maziv Molykote® HSC Plus a Klüber Staburags NBU 12.

Měděná pasta Molykote® HSC Plus je pasta primárně určena pro aplikace s malými rychlostmi, vysokými teplotami (do +1100°C) a korozivním prostředím, kde je třeba zajistit trvale nízký koeficient tření. Typickým použitím pro tuto pastu je mazání závitů. Klüber Staburags NBU 12 je víceúčelové plastické mazivo pro valivá i kluzná ložiska pracující ve vlhkém nebo agresivním prostředí.

Fotografie zachycující pohled do rozloženého a namazaného kloubu honovací hlavy Fotografie zachycující pohled na rozložený a namazaný kloubu honovací hlavy

V manuálech výrobce nalezneme instrukce ze kterých je patrné, že obě výše uvedená maziva je třeba důkladně promíchat v poměru 1:1, a následně
touto směsí mazat klouby honovacích hlav.

Proč výrobce zvolil kombinaci právě těchto dvou typů maziv pro extrémní podmínky od dvou konkurenčních značek?

Důvodů pro toto rozhodnutí je několik. Kloub honovací hlavy je vystaven vysokým teplotám, které jsou zapříčiněny vysokými otáčkami a četnými přímočarými pohyby samotného honovacího nástroje během honování. S ohledem na „nevodotěsnost“ honovací hlavy nelze vyloučit kontakt chladící emulze s mazivem kloubu. Stěžejním okamžikem před začátkem honování je vychýlení kloubu tak, aby se dal prostřednictvím vodících lišt navést do vložky válce. Tento pohyb musí být proveden velmi přesně a lehce, a na to má přímý vliv použité mazivo, jehož funkcí není jen mazat daný kloub a umožnit toto vychýlení z osy honovací hlavy, ale zároveň je třeba, aby mazivo ochránilo kloub v okamžiku, kdy se na něj vyvine opakovaný tlak během honování. Tento tlak zapříčiňuje především rychlý přímočarý pohyb honovacího nástroje ve směru své osy během honování.

Plastické mazivo Klüber Staburags NBU 12 obsahuje kromě minerálního oleje velké množství mýdla z baryového komplexu, jehož přítomnost usnadňuje požadované snadné vychýlení honovacího nástroje před zavedením do vložky válce. Měděná pasta Molykote® HSC Plus obsahuje rovněž minerální olej a kromně výrazného podílu mědi v podobě velmi jemného prášku, který poskytuje požadovanou ochranu při přetížení kloubu tlakem, obsahuje i druhý typ tuhých mazacích částic, a to konkrétně cínu, který tvoří 11% měděné pasty Molykote® HSC Plus.

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB