Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Historie maziv Molykote®

Fotografie molybdenitu v křemenné žíle z ložiska barevných rud

 Molybdenit v křemenné žíle z ložiska barevných rud,
naleziště: Krupka, severní Čechy

Průmylová maziva Molykote® se jedinečným způsobem zapsala do vzniku a historie maziv na naší planetě. Zajímá-li vás, jak to vlastně všechno začalo, díky čemu a kde to vzniklo, proč a jak se maziva Molykote®, původně založená jen na sulfidu molybdeničitém, stala synonymem úspěchu v celém světě, pak se v klidu začtěte do následujících řádků, které vám odpoví na tyto a mnohé další otázky.

Prvopočátek

Zcela první zmínku nacházíme již v roce 1744, kdy Johann Alexander Cramer v publikaci Základy analýzy rud (Elements artis docimasticae) poprvé popsal mazací schopnosti doposud neznámé rudy. Tato ruda se podobala olovu, galenitu a grafitu, a tak byly tyto nerosty označeny řeckým výrazem „molybdos“, což znamená „podobající se olovu“. Autor tehdy napsal: „Dělníci proto potírají lisy a další nástroje molybdenem namísto mýdla, částečně proto, aby lépe klouzaly.“

Další stopa nás přivádí do roku 1778, kdy švédský vědec Carl Wilhelm Scheele objevil molybdenit coby sulfid zvláštního kovového prvku, který ohříval, a tak získal bílý oxidový prášek. Na jeho doporučení pak další švédský chemik Peter Jacob Hjelm v roce 1782 úspěšně tento kov separoval a pojmenoval jej „molybden“.

Tyto objevy platily i nadále za určitou raritu, neboť molybden se v přírodním stavu vyskytoval pouze v podobě chemické sloučeniny s dalšími prvky. Kolem roku 1890, tedy asi o 100 let později, bylo možné tuto látku efektivně získávat v komerčně zajímavém množství, a tak se ruda poprvé začala používat jako náhrada wolframu ke zlepšování pevnostních vlastností oceli. Dodávky tohoto kovu výrazně zkomplikovala 1. světová válka a posléze byla založena hutní společnost, která začala s dolováním a zpracováním rudy z ohromného naleziště, které bylo objeveno o několik let předtím v horách amerického státu Colorado.

Nová dimenze ve světě maziv.

Fotografie Alfreda Sonntaga

Alfred Sonntag

Archivní fotografie

V roce 1935 se začalo využívat pozoruhodných mazacích vlastností molybdenu. Konstruktér německého původu Alfred Sonntag navrhl pro společnost z Filadelfie ohromný testovací stroj o výšce přes 18 m určený k simulaci vibrací letadel. Již při první zkoušce však tento stroj selhal kvůli efektu označovanému jako „stick-slip“ (rychlé střídání stavu spojeného kontaktu – „stick“ a prokluzujícího kontaktu – „slip“).

Žádné z dostupných maziv zde nefungovalo, ale Sonntag si naštěstí v jednom dokumentu z 18. století povšiml zmínky o molybdenu. Vyzkoušením tohoto „kluzkého“ minerálu odhalil zcela nové možnosti maziv v těžkých provozních podmínkách. V roce 1940 pak Sonntag založil společnost Sonntag Scientific Corporation zabývající se vývojem a analýzou maziv založených na molybdenu. Díky pokračující těžbě rudy k uspokojení rostoucí poptávky v hutnictví měl Sonntag ke svým analýzám dostatek materiálu.

Ruda však byla zpravidla kontaminována křemencem, a tak v Sonntag Scientific vznikly metody zušlechťování molybdenitu na dnes používaný mazací prášek MoS2. Společnost dále vyvinula první zařízení na testování maziv. Výzkumné instituty a průmyslové laboratoře obdržely přes 4 000 vzorků „zázračného mazacího prášku“ k vyhodnocení možností komerčního využití.

Celosvětová premiéra maziv Molykote

Archivní fotografie

Vyhodnocení vzorků dopadlo v drtivé většině případů pozitivně, a tak Sonntag v roce 1948 založil ve Stamfordu (stát Connecticut v USA) společnost Alpha Molykote. Název vznikl odvozením z „moly-coating“ (tzn. moly-povlakování) a při uvádění speciálních maziv na trh spatřil světlo světa slogan „Molykote je ten nejčistší sulfid molybdeničitý“.
Společnost Alpha Molykote začala vyrábět první maziva s obsahem MoS2 na světě!
Sonntag začal publikovat nejrůznější statě o účinnosti produktů Molykote v aplikacích, kde běžně dostupná maziva selhávala. Maziva byla schopná odolávat i extrémně vysoké zátěži, snášela vysoké i nízké teploty, zabraňovala tření při statické zátěži, předcházela nadměrnému opotřebení, bránila zadření při styku podobných kovů a nabízela dlouhodobé mazací schopnosti v prašném prostředí s přítomností brusných částic, kde mazací oleje a tuky, tehdy běžně používané, pouze přitahovaly tuhé nečistoty a chovaly se spíše jako brusivo.

Archivní fotografie

Prvními produkty byly mazací prášky Molykote určené pro plastová ložiska, sintrovaná ložiska a mechanizmy uzávěrek ve fotoaparátech; mazací pasty pro horké závity šroubů, hřídele s klínovými drážkami, tlakové fitinky a ložiska používaná v pecích; mazací tuk pro vysoce zatěžovaná ložiska; disperze pro aditiva převodových olejů; a pojivová maziva pro součásti letadel.

Prášky představovaly pevné částice maziva s vynikající schopností snášet zátěž, vykazující nízkou úroveň tření, tepelnou stálost a chemickou netečnost v aplikacích, kde bylo důležité zachování přesné vůle. Pasty vznikly spojením prášků s různými tekutinami. Byly určeny pro aplikace, kde bylo zapotřebí použít větší množství tuhého maziva a zajistit ochranu proti korozi. Mazací tuky byly podobné mazacím pastám, ale používaly speciální složení schopné zajistit mazání za extrémního tlaku a v aplikacích s prodlouženým servisním intervalem. Disperze byly pevné suspendované látky v mazacích kapalinách, určené jako přísady do běžných maziv proti otěru, vylepšující vlastnosti za extrémního tlaku. Pojivová maziva byla směsí pevných částic s pryskyřičnými nebo anorganickými pojivy-rozpouštědly pro maximální odolnost v aplikacích, kde by se jiný druh maziva neudržel.

Rychlá cesta k úspěchu

Archivní fotografie
Archivní fotografie

Již několik let po své premiéře se maziva značky Molykote rychle prosadila na světovém trhu a začala používat v nesčetném množství aplikací. S růstem obchodní organizace Alpha Molykote se do všeobecného povědomí postupně dostávaly i vlastnosti těchto jedinečných tuhých maziv pro speciální účely. Průmyslové firmy celého světa začaly poptávat různé formy tohoto maziva pro výrobní aplikace a technologie v těžkých provozních podmínkách.
Počátkem 50. let minulého století pak společnost Alpha Molykote založila klíčová generální zastoupení pro prodej výrobků této firmy v různých částech světa, např. pobočku Molykote KG v Německu nebo obchodní podnik Mitsubishi v Japonsku. Zajímavé jsou výsledky studie mazacích vlastností prášku ze sulfidu molybdeničitého, kterou v roce 1952 publikoval Spenglerův institut pro výzkum minerálních olejů v Mnichově. Podle průzkumu mezi univerzitními profesory může poptávka po sulfidu molybdeničitém údajně dosáhnout asi 50 kg ročně. V roce 1955 bylo tohoto objemu dosaženo jen v samotné Evropě.

Do poloviny 50. let se obchodní aktivity Molykote KG rozšířily po celém Německu a přibyla rovněž malá plnicí linka a výzkumná laboratoř. Společnost Molykote KG pak ve spolupráci s Alfredem Sonntagem založila výrobní provoz v suterénu někdejší restaurace. Již koncem desetiletí měla Molykote GmbH přes 12 tisíc zákazníků a úzce spolupracovala s 19 distributory v zahraničí.

60. léta minulého století – postupný růst a změny

Archivní fotografie
Archivní fotografie

Alpha Molykote vstoupila do 60. let jako silná společnost, která se těšila značnému růstu prodeje v Evropě, kterému napomohla zejména úspěšná činnost organizace Molykote GmbH. Tento dynamický marketingový partner pořádal nesčetně technických seminářů a jako první dokonce přišel s nápadem, který dal vzniknout výrobku Molykote G-Rapid Spray – první mazací pastě na základě MoS2 ve formě spreje (aerosolu). Společnost Molykote GmbH dokonce postavila nový závod v Mnichově pro výrobu licenčních produktů Molykote.
Počátkem 60. let se představily i další nové výrobky, včetně bílých past Molykote pro tzv. čisté mazání, tvářecí maziva, nebo samomazný kompozitní materiál Molynium.

V roce 1964 byl Alfred Sonntag již nemocný a společnost Alpha Molykote byla odprodána společnosti Dow Corning sídlem v Midlandu (stát Michigan). Společnost Dow Corning samozřejmě uvítala rozšíření svého sortimentu o tuhá maziva Molykote, neboť byla již od roku 1943 průkopníkem v oblasti silikonových produktů a hlavním dodavatelem mazacích materiálů pro speciální účely. Nová produktová řada vhodně doplnila silikonová a fluorosilikonová maziva, která sice vykazovala skvělé vlastnosti zejména za nepříznivých provozních podmínek, ale neměla takovou zatížitelnost jako výrobky Molykote. Společnost Dow Corning v rámci této akvizice získala i třetinový podíl ve firmě Molykote GmbH. Později získala stoprocentní podíl a přejmenovala německou firmu na Dow Corning GmbH. Ve spojených státech pak společnost Dow Corning přesunula výrobní provozy Alpha Molykote ze Stamfordu do Trumbullu ve státě Connecticut a začala zde vyrábět i svá silikonová a fluorosilikonová maziva.

Archivní fotografie

Značka Molykote pokračovala po celá 60. léta v expanzi, kterou doprovázel každoroční výrazný nárůst tržeb. Rostoucí objemy prodejů a nové aplikace bylo možné zaznamenat zejména v oblasti údržby energetických a chemických firem nebo v ocelářských závodech a poté i u přímých dodavatelů náhradních dílů pro automobily. V tomto období byl odhalen synergický efekt dalších tuhých maziv, jako např. sulfidů kovů, fluoridů kovů, fosfátů kovů, grafitu a dalších kovů ve formě prášku, a tak tyto materiály posloužily jako základ celé řadě nových výrobků Molykote.

Silikony podporují expanzi značky

Celá 70. léta minulého století doprovázel nejen další růst tržeb, ale i významné změny. Globalizace společnosti Dow Corning se prohloubila a současně byly posíleny marketingové aktivity. Jednou z významných změn bylo zahrnutí silikonových maziv pod značku Molykote, pod kterou byla tato maziva nadále propagována.

Archivní fotografie
Archivní fotografie

Další změny na podporu růstu zahrnovaly marketing výrobků Molykote v rámci jihoamerického automobilového průmyslu. V Evropě získaly silnou pozici silikonové mazací tuky a mnichovské provozy zahájily výrobu prvních silikonových maziv. V Japonsku pak firmu Mitsubishi na pozici importéra výrobků Molykote vystřídala společnost Fuji Kobunshi, která v roce 1975 otevřela výrobní závod Molykote. Později se tato filiálka ve stoprocentním vlastnictví mateřské společnosti přejmenovala na Dow Corning Kabushiki Kaisha.

Počátkem 70. let minulého století se poprvé zkoumal mazací mechanizmus sulfidu molybdeničitého za pomoci rastrovacího elektronového mikroskopu. Zjistilo se, že za vynikajícími mazacími vlastnostmi MoS2 stojí schopnost vyhladit hrubý povrch kovu tenkou vrstvou „kluzkých lupínků“ (kluzných ploch) se silnou přilnavostí, které vykazují ultra-nízký koeficient tření a odolávají extrémně vysokým tlakům.

Mezi nové produkty se v 70. letech zařadily mazací pasty a antifrikční povlaky umožňující alternativní způsoby nanášení, aditiva na regulaci tření pro brzdové destičky a brzdová obložení nebo mazací tuky Molykote „plus“. Na růst značky Molykote v 80. letech minulého století má hlavní podíl nový výrobní závod v japonské Jamakitě, vývoj nových produktů a další růst v automobilovém průmyslu.

Mezi nové výrobky se zařadily například laky rozpustné ve vodě a nátěry odolávající působení olejů, vylepšené silikonové tuky, zdokonalené mazací tuky Molykote „plus“, aditiva Lubolid® pro bezazbestové brzdové destičky, nebo dokonce některé výrobky bez mazacích vlastností ke zvýšení odolnosti proti opotřebení. A jelikož se jako konstrukční materiál začalo prosazovat daleko více plastů, produkty Molykote se rozšířily o nejrůznější „plastická maziva“ v rámci stále širší produktové řady zahrnující maziva pro speciální účely.

V průběhu této dekády rovněž došlo ke vzniku celé řady strategických partnerství mezi Molykote a výrobci automobilů, stejně tak jako dodavateli pro trh s autopříslušenstvím. Obchodní partneři Molykote rovněž začali přebírat a propagovat další řady silikonových maziv společnosti Dow Corning.

Otevření nových příležitostí v 90. letech

Fotografie ing. Ivo Hlaváčka

ing. Ivo Hlaváček

V 90. letech minulého století zaznamenala značka Molykote dokonce ještě větší úspěchy. Otevřely se ohromné, dosud neobsazené trhy ve východní Evropě.

Archivní fotografie

V roce 1991 byla mimochodem založena i společnost ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., která má dodnes výhradní zastoupení maziv Molykote pro Českou republiku. Jedním z prvních propagátorů maziv Molykote u nás byl známý motocyklový závodník, vynálezce, soudní znalec a v neposlední řadě i skvělý tribotechnik a tribolog ing. Ivo Hlaváček, který sám prováděl aplikace kluzných laků Molykote v různých typech provozů.

V této době také vznikla publikace Molykote® pro konstruktéry a techniky celého světa, popisující více než 40 let zkušeností s produkty Molykote®.

Počátkem 90. let minulého století došlo ke spojení provozních činností firem Dow Corning Kabushiki Kaisha a Dow Corning Japan, ze kterých vzešla organizace Dow Corning Asia jako filiálka ve stoprocentním vlastnictví mateřské společnosti. V polovině 90. let se provozy firmy Dow Corning ve Wiesbadenu rozšířily o nové laboratoře i výrobní zařízení Molykote a současně se do Wiesbadenu přesunul výzkum a vývoj i výrobní činnosti z Mnichova.

Ve stejné době vznikla celá řada nových produktů. Patří sem mimo jiné mísicí zařízení na Lubolid, kluzný lak na písty odolávající účinkům olejů a zajišťující celoživotní mazání, jedinečná aditiva z „polarizovaného grafitu“ nahrazující olovnaté směsi ve spojkových obloženích a snižující hlučnost brzdových destiček, nebo patentovaný antifrikční povlak zabraňující skřípání a pískání v celé řadě aplikací v automobilovém průmyslu.

Mimo toho byla navržena mazací pasta Molykote, která se celosvětově prosadila při mazání šroubení používaných v leteckých a elektrárenských turbínách. Tato pokroková technologie stála za vznikem dalších mazacích past pro šroubové spoje ve strojích pro tváření plastů a pro ekologická řešení s důrazem na ochranu proti korozi v železničním průmyslu.

Oslava úspěchů v novém tisíciletí

Na úsvitu nového tisíciletí se mohla značka Molykote pochlubit více než půlstoletím obchodních úspěchů. Nastal čas přepracovat identitu značky a přijít s novým image, z něhož by vyzařovala smělost a jistota v celosvětovém měřítku. Hlavní slogan značky se proto změnil na „Molykote znamená chytrá maziva“ (Molykote is Smart Lubrication™). Podstatu značky vyjadřují čtyři klíčové atributy: zkušenosti, důvěra, komplexnost, inteligence.

Další důležitou změnou bylo založení online informačního systému umožňujícího nepřetržitou výměnu klíčových zkušeností s mazivy v rámci celého světa. Na konkrétní dotazy týkající se produktů Molykote a jejich použití začala odpovídat vybraná skupina specialistů na maziva. Fórum si okamžitě získalo oblibu u všech autorizovaných zaměstnanců firmy Dow Corning, aplikačních techniků Molykote, obchodních partnerů i samotných zákazníků.

Mezi další významné kroky této dekády se zařadily inovace v zařízeních pro testování maziv a mazacích službách. Skutečným milníkem pro značku Molykote se stal „Komplexní mazací program“, který představil 42 nových produktů v rámci ucelené produktové řady syntetických olejů i ultračistých minerálních olejů v širokém rozsahu viskozity. Tato řada maziv bez obsahu MoS2 byla určena především pro průmyslové stroje, přičemž některé oleje byly vhodné i pro aplikace umožňující kontakt s potravinami.

Fotografie symbolizující změnu etiket
Archivní fotografie

Společnost Dow Corning v roce 2000 vstoupila do prvního projektu joint venture v Indii a založila filiálku ve stoprocentním vlastnictví na výrobu a prodej výrobků Molykote a speciálních chemikálií na silikonovém základě. V únoru 2006 pak společnost založila rozšířené výrobní provozy v Pune. Firma Dow Corning Toray Co., Ltd. po spojení všech provozních aktivit společnosti Dow Corning od roku 2005 dodává silikonová maziva i produkty a služby značky Molykote. Klíčovým centrem těchto nejmodernějších technologií zůstává i nadále Jamakita. V roce 2007 byla dále založena čínská aplikační laboratoř v Songjiangu.

Když Alfred Sonntag poprvé zpeněžil po staletí známou kuriozitu vzešlou z výzkumu, dozajisté nemohl tušit, že by značka Molykote jednou narostla do tak ohromujících rozměrů. Podnik dnes staví na celosvětové síti s několika tisíci obchodních partnerů, slouží mnoha tisícům zákazníků po celém světě a díky prověřeným produktům a zcela ucelenému sortimentu může vyřešit prakticky jakýkoliv problém týkající se mazání. Zároveň se více a více stává nedílnou součástí proaktivní údržby při současném zvýšení energetické účinnosti.

Značka roste po celém světě, nicméně hlavními trhy zůstává severní Amerika, Evropa a Asie. V budoucnu se očekává největší růstový potenciál na nově vznikajících trzích ve východní Evropě, zejména v Rusku, v jihoamerické Brazílii, v Asii pak také v Indii a Číně. Maziva značky Molykote zaznamenávají nejvíce přínosů v pěti segmentech trhu: v automobilovém průmyslu, leteckém a kosmickém průmyslu, v průmyslových montážích a údržbě, potravinářském a nápojovém průmyslu, a dále v odvětví spotřebičů a kancelářského vybavení.

Značka Molykote staví na novátorské historii firmy Dow Corning a na globálních zkušenostech i schopnostech zajistit spolehlivá mazací řešení. Je tak připravena ještě po mnoho desetiletí pomáhat zákazníkům po celém světě vyřešit i ty nejnáročnější problémy s mazáním.     na začátek

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB