Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Fotografie pistole Glock 19

Mazání spoušťového mechanismu

O vzniku, komerčním úspěchu a popularitě pistolí Glock toho bylo již řečeno a napsáno mnoho. V této ukázce je zachycen způsob, jakým si lze jednoduše vyladit chod spouště u této konstrukčně jednoduché zbraně, která se skládá jen z 33 součástek.

Pro náš test jsme vybrali kompaktní model, pistoli Glock 19 (3. generace), která je v ráži 9x19 a v době našeho testu měla nastříleno přibližně 3000 ran továrním střelivem.

Stěžejní hodnotou u spoušťového mechanismu je odpor spouště, který určuje námahu potřebnou k provedení výstřelu. V našem případě odpovídá odpor spouště, typické hodnotě, váze o hmotnosti 2,5 kilogramu. Odpor, který spoušť klade, významně ovlivňuje, mimo jiné, také tření mezi táhlem spouště a stojnou spouště a právě na tuto oblast jsme se v našem testu zaměřili.

Nejprve jsme nahradili původní stojnu spouště zcela novou, originální, se kterou jsme provedli tahovou zkoušku na odpovídajícím měřícím zařízení. Naměřený odpor spouště byl 23,25 N. Poté jsme tuto novou stojnu spouště vyjmuli, odmastili v technickém acetonu, ohřáli horkovzdušnou pistolí a sprejem jsme na její konec nanesli v minimální tloušťce, přibližně 10 mikronů, kluzný lak Molykote® D-321R. Po zaschnutí kluzného laku, které trvalo necelých 5 minut, jsme stojnu spouště vrátili zpět na své místo, jednou jsme procvakli spoušť naprázdno a měření jsme opakovali. Naměřená hodnota po nanesení kluzného laku Molykote® D-321R byla 17,10 N. Odpor spouště se zmenšil o 6,15 N.

Fotografie rozebrané pistole Glock 19 Fotografie stojny spouště po aplikaci kluzného laku Molykote® D-321R

K tomuto testu jsme použili novou, nepoužitou stojnu spouště, protože ta původní měla již hladký (zaleštěný) povrch, na který by se kluzný lak na bázi sulfidu molybdeničitého nenavázal zcela optimálně.

Procvaknutí spouště naprázdno před druhým měřením bylo provedeno z důvodů zaleštění kluzného laku do povrchu stojny spouště.

Na výše uvedené fotografii je zelenou šipkou vlevo označena stojna spouště a vpravo je zelenou šipkou označeno táhlo spouště. Na fotografii vedle je stojna spouště po aplikaci kluzného laku Molykote® D-321R, tzn. ještě před montáží do spoušťového mechanismu, ve kterém došlo k zaleštění kluzných ploch mezi stojnou a táhlem spouště.

Graf zachycující opor spouště před a po aplikaci kluzného laku Molykote® D-321R

Červená křivka ve výše uvedeném grafu znázorňuje průběh měření odporu spouště před aplikací kluzného laku Molykote® D-321R. Zelená křivka zobrazuje průběh měření odporu spouště po aplikaci kluzného laku Molykote® D-321R a následném zaleštění kluzných ploch mezi táhlem a stojnou spouště. Číselné hodnoty na vodorovné ose grafu představují dráhu v milimetrech a na svislé ose sílu v Newtonech.

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB