Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Syntetický olej pro kompresory

Oleje Molykote® určené pro kompresory byly navrženy tak, aby se svými vlastnostmi vyrovnaly nebo dokonce předčily své největší konkurenty v této aplikační oblasti.

Všechny oleje v této kategorii jsou bezproblémů sloučitelné s minerálními oleji a systémy, které jsou určeny pro mazání minerálními oleji.

Molykote® L-1210

 • Balení: kanystr: 18,9 litrů; sud: 208 litrů
 • ISO VG: 100
 • NSF: H-2
 • Typ oleje: polyalfaolefin
 • Viskozita při 40°C [mm2/s]: 98
 • Viskozita při 100°C [mm2/s]: 14
 • Index viskozity (ASTM D2270): 145
 • Bod skápnutí [°C]: -48
 • Bod samovznícení [°C]: +271
 • Bod vzplanutí [°C]: +288
 • Hustota při 15°C [g/ml]: 0,84
 • Oddělitelnost vody (ASTM D1401): 40/40/0(1)
 • Koroze měděného proužku (ASTM D130): 1a
 • Protikorozní ochrana (ASTM D665 A,B): vyhovuje

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB