Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Olej pro mazání pneumatických zařízení

Molykote® oleje určené pro speciální účely byly vyvinuty pro použití při chemickém zpracování proudem plynu, který obsahuje <2% kyslíku a skládá se z agresivních korozivních plynů, jakými jsou např. HCI, HBr nebo metyl chlorid.

Tyto oleje netvoří kal ani gel v přítomnosti mnoha agresivních proudů plynu, které by zničily běžná maziva používaná ve vakuových čerpadlech a kompresorech.

Speciální inhibitor koroze zpomaluje korozi způsobenou kyselinami.

Molykote® L-0268

 • Balení: kanystr: 18,9 litrů; sud: 208 litrů
 • ISO VG: 68
 • NSF: H-2
 • Typ oleje: minerální olej
 • Viskozita při 40°C [mm2/s]: 68
 • Viskozita při 100°C [mm2/s]: 9
 • Index viskozity (ASTM D2270): 102
 • Bod skápnutí [°C]: -33
 • Bod samovznícení [°C]: +216
 • Bod vzplanutí [°C]: +243
 • Hustota při 15°C [g/ml]: 0,85
 • Oddělitelnost vody (ASTM D1401): 40/40/0(1)
 • Koroze měděného proužku (ASTM D130): 1b

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB