Logo Molykote

Infolinka: 602­ 770 785

Molykote® 3402-C LF

 • Popis: Na vzduchu vytvrzující suché mazivo.
 • Použití: Vynikající kombinace mazání a ochrany před korozí, používán na závitech hlavní hřídele u vrtacích kladiv a vřeten.
 • Ukázka použití: Mazání hřídelů reverzních vibračních desek (vibrátorů pro hutnění zemin) a Kombinované povlakování na dílech konstrukce parního utilizačního kotle
 • Vlastnosti: Dobrá odolnost vůči korozi, vynikající mazivost, na vzduchu vytvrzující, vysoká nosnost a odolnost proti opotřebení.
 • Složení: tuhá maziva; inhibitor koroze; organické pojivo; rozpouštědla
 • Teplotní rozsah použití: od -200°C do +310°C
 • Balení: plechovka: 500g; soudek: 5kg
 • Barva: šedivá
 • Pevné mazací částice: MoS2
 • Rozpouštědla: organická
 • Pojivo: organické
 • Doba schnutí při 20°C [min]: 15
 • Vytvrzení [min/°C]: 120/+20
 • Zatížitelnost tlakem Falex (před nanesením byl povrch opískován/fosfátován) [N]: 10700/15500
 • Vibrační koroze Debyerův test [oscilace]: 5 x 106
 • Zkouška v solné komoře (před nanesením byl povrch fosfátován) [h]: 120
 • Ředidlo: Molykote ® L 13 Thinner
 • Bod vzplanutí [°C]: +6

NEMAŽTE SE S TÍM,

MAŽTE CHYTŘE S MOLYKOTE

Logo Molykote
Copyright © 2009-2018, ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., váš partner nejenom v oblasti průmyslových maziv, lepidel a hydrauliky, více na: www.ulbrich.cz, www.ulbrich-group.com
Logo Cravt Logo Technicoat Logo Mobesoil Logo Prumex Logo Střelnice Placy Logo Fabory Logo Brammer Logo Falcon Czech Logo TPB